Editorial Team

Ketua Penyunting

Wakil Ketua Penyunting

 • Ahmad Fathan Aniq, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)

Penyunting Ahli

 • Abd Ala, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
 • Abu Yasid, Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, Indonesia (Google Scholar)
 • Mahmud Manan, Universitas Islam Sunan Giri Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
 • Syamsul Arifin, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia (Google Scholar)
 • Tobroni Tobroni, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia (Google Scholar)
 • Yaqub Cikusin, Universitas Islam Malang, Indonesia (Google Scholar)

Penyunting Pelaksana

 • Muktafi Sahal, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)
 • Imron Rosyadi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholar)

Tata Usaha

 • Andawiyatus Su'udah, Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Wilyah IV Surabaya, Indonesia
 • Nur Hasib, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
 • Khusnul Inayah, Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Wilyah IV Surabaya, Indonesia
 • Tahrudin Tahrudin, Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Wilyah IV Surabaya, Indonesia

Desain Sampul

 • Muhammad Misbah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia